Zwroty i reklamacje

 Niniejszy odnośnik zwrotów i reklamacji nie dotyczy produktów z kategorii Meble z palet, gdzie obowiązuje Karta Gwarancji i Użytkowania Mebli z palet.

Zwroty i reklamacje obejmują pozostały asortyment sklepu.

 1. Na asortyment udzielamy 1 rok gwarancji.
 2. Każda ingerencja mechaniczna w produkt kosztuje utratę niniejszej gwarancji.
 3. Reklamacja zostanie przyjęta na podstawie: odesłanego towaru, bądź przesłaniu zdjęć w dobrej jakości, kserokopii dowodu zakupu ( pragaon, faktura )
 4. O przyjęciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę czy zgłaszany problem kwalifikuje się do usunięcia wady czy wymiany towaru
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji jako nieuzasadniona Klient pokrywa koszty przesyłki
 6. Termin usunięcia usterki lub wymiany towaru nastąpi w ciągu 14 dni od rozpatrzenia reklamacji 
 7. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę na własny koszt
 8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, dostarczymy do Państwa wymieniony towar na nasz koszt
 9. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za uszkodozny towar przez firmy kurierskie, transportowe i spedycje podczas transportu
 10. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za usterki/uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub okoliczności niezależnych od Sprzedawcy
 11. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktów

 

Adres reklamacji/zwrotów:

PALKOM

Kaliszkowice Kaliskie 34A

63-510 Mikstat