Polityka prywatności

 

Drogi Użytkowniku!

PALKOM właściciel marki i sklepu internetowego Meble Spalet dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony danych udzielonych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

  1. Administratorem danych osobywych w serwisie jest firma PALKOM,  z siedzibą w Kaliszkowice Kaliskie 34A, NIP 514-024-96-76, REGON 300234993.
  2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnienu danych osobom trzecim, nieupowżnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
  3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji pomiędzy stronami umowy.
  4. Sklep realizuje funkcje pozyskiwnaia danych o użytkownikach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolne wprowadzanie danych do formularza, b) poprzez gromadzenie plików "cookies" (ciasteczka) - patrz polityka plików "cookies"
  5. Sklep zbiera informacje dowolne podane przez Użytkownika
  6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania zamówienia i kontaktu z Użytkownikiem
  7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną udostępnione ani sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  8. Do danych osobowych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osoby fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do zmiany i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
  9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu i sklepu internetowego, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu i sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek zapisu polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT